logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ZDROWIE PUBLICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/80
Autorzy: Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Patrycja Pogorzelska, Sylwia Piekutowska, Anna Szpak.
Tytuł oryginału: Breast cancer mortality in urban and rural female population in Poland in years 2002-2011.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2013 : 123, 4, s. 273-276
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory sutka - epidemiologia ; Nowotwory sutka - śmiertelność ; Ludność wiejska ; Ludność miejska ; Rozkład Poissona ; Zachorowalność ; Czynniki czasu ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Breast neoplasms - epidemiology ; Breast neoplasms - mortality ; Rural population ; Urban population ; Poisson distribution ; Incidence ; Time factors ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
2/80
Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa [S.D.], Małgorzata Kołpak [S.D.], Waldemar Pędziński, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.
Tytuł angielski: The use of electronic medical records in primary health care in the Podlaskie Voivodeship.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2013 : 123, 2, s. 107-111
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Systemy dokumentacji medycznej komputerowe - wykorzystanie ; Opieka zdrowotna podstawowa ; Zakłady opieki zdrowotnej ; Internet - wykorzystanie
Angielskie słowa kluczowe: Medical records systems, computerized - utilization ; Primary health care ; Health facilities ; Internet - utilization
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
3/80
Autorzy: Jacek Antoni Piątkiewicz, Ewa Komorowska, Andrzej Szpak, Ewa Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Badania stanu zdrowia kierowców wykonywane na podstawie Prawa o ruchu drogowymw Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku w latach 2005-2009.
Tytuł angielski: Medical examinations of drivers for health reasons performed in compliance with the Road Traffic Act in the Podlaski Regional Centre of Occupational Medicine in Białystok in the years 2005-2009.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2012 : 122, 2, s. 125-132
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
4/80
Autorzy: Danuta Zarzycka, Ludmiła Marcinowicz, Mary Foley, Barbara Ślusarska, Adam Windak, Tomasz Cuber, Krzysztof Buczkowski, Beata Dobrowolska.
Tytuł oryginału: Charakterystyka postrzegania zawodu pielęgniarki przez polskich studentów medycyny.
Tytuł angielski: Characteristics of the perception of the nursing profession by Polish students of medicine.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2012 : 122, 1, s. 20-23
ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
5/80
Autorzy: Bogusława Karczewska, Barbara Bień, Jacek Jamiołkowski, Maria Gabriella Melchiorre, Carlos Chiatti, Giovanni Lamura.
Tytuł oryginału: Luka opiekuńcza wśród opiekunów rodzinnych osób starszych z otępieniem we Włoszech i w Polsce.
Tytuł angielski: Support gap in dementia family caregivers from Italy and Poland.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2012 : 122, 2, s. 160-164
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
6/80
Autorzy: Bożena Dobrzycka, Marcin Kwiatkowski, Bożena Kulesza-Brończyk, Sławomir Jerzy Terlikowski.
Tytuł oryginału: Typ nowotworu w prognozowaniu przeżycia chorych na raka endometrium.
Tytuł angielski: Tumor type in prediction of survival in patients with endometrial cancer.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2011 : 121, 2, s. 120-123
ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
7/80
Autorzy: Magdalena Kanicka, Andrzej Szpak, Maria Karpińska.
Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz działania ograniczające inhalowanie dymu tytoniowego wśród uczniów trzecich klas gimnazjów w Białymstoku.
Tytuł angielski: Prevalence of tobacco smoking and measures preventing tobacco smoke inhalation among third grade secondary school students in Bialystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2010 : 120, 3, s. 218-221
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
8/80
Autorzy: Dorota Huzarska, Jacek Antoni Piątkiewicz, Piotr Nowacki, Joanna Huzarska, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Różnice dotyczące odpowiedzialności zawodowej w ochronie zdrowia - regulacje prawne.
Tytuł angielski: Differences in professional liability in health care - legal regulations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2010 : 120, 3, s. 286-291
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
9/80
Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Joanna Grzegorczyk, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Katarzyna Prokopowicz, Janusz Sierdziński.
Tytuł oryginału: Samoocena przygotowania zawodowego oraz plany dotyczące podjęcia zatrudnienia wśród studentow studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o różnych profilach kształcenia.
Tytuł angielski: Self-assessment of vocational preparation and plans regarding indertaking employment among bachelor degree physiotherapy students of university-level schools of different educational orientations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2010 : 120, 3, s. 247-252
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
10/80
Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Joanna Grzegorczyk, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Katarzyna Prokopowicz, Janusz Sierdziński.
Tytuł oryginału: Zmiana postaw studentów fizjoterapii wobec współpracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym.
Tytuł angielski: Change in physiotherapy students' attitudes towards cooperation in an interdisciplinary medical team.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2010 : 120, 1, s. 69-75
p-ISSN: 0044-2011

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
11/80
Autorzy: Anna Sienkiewicz, Bożena Kulesza-Brończyk, Krystyna Piekut, Bożena Dobrzycka, Sławomir Jerzy Terlikowski.
Tytuł oryginału: Cięcie cesarskie w opinii ciężarnych.
Tytuł angielski: Caesarean section in the opinion of pregnant women.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 3, s. 308-310
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
12/80
Autorzy: Robert Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Dorota I. Piechocka, Bożena Kulesza-Brończyk, Krzysztof Lejmanowicz, Sławomir J. Terlikowski, Maciej Kinalski.
Tytuł oryginału: Elektrostymulacja w leczeniu zachowawczym wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
Tytuł angielski: Electrostimulation as a conservative treatment for urinary incontinence in women.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 3, s. 311-314
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
13/80
Autorzy: Urszula Roszkowska, Bożena Kulesza-Brończyk, Bożena Dobrzycka, Sławomir J. Terlikowski.
Tytuł oryginału: Jakość opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Tytuł angielski: The quality of perinatal care in the Cardinal Stefan Wyszyński Regional Hospital in. Łomża.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 3, s. 258-260
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
14/80
Autorzy: Bożena Kulesza-Brończyk, Robert Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Joanna Filipowska, Wiesław Półjanowicz, Krzysztof Lejmanowicz, Sławomir J. Terlikowski.
Tytuł oryginału: Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka.
Tytuł angielski: The quality of women's life after breast carcinoma surgery.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 3, s. 293-297
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
15/80
Autorzy: Bożena Kulesza-Brończyk, Krystyna Piekut, Anna Sienkiewicz, Sławomir J. Terlikowski.
Tytuł oryginału: Respektowanie praw pacjenta w opiece okołoporodowej w województwie podlaskim - badania wstępne.
Tytuł angielski: Respecting patient rights in perinatal care in the Podlaskie Voivodeship - introductory study.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 3, 261-265
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
16/80
Autorzy: Krystyna Piekut, Bożena Kulesza-Brończyk, Dorota I. Piechocka, Sławomir J. Terlikowski.
Tytuł oryginału: Znaczenie edukacji w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w położnictwie.
Tytuł angielski: The role of education in venous thromboembolism prevention in obstetrics.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2009 : 119, 4, s. 442-445
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
17/80
Autorzy: Marzena Pawińska, Jacek A. Piątkiewicz, Magdalena Zalewska, Jacek Jamiołkowski, Andrzej Szpak, Bogumił Matwiejuk, Adam Czerwiński.
Tytuł oryginału: Ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2006.
Tytuł angielski: Road casualties in podlaskie voivodeship in the years 2000-2006.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 4, s. 426-431
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
18/80
Autorzy: Magdalena Sieńko, Bożena Kulesza-Brończyk, Krystyna Piekut, Bożena Dobrzycka, Sławomir Jerzy Terlikowski.
Tytuł oryginału: Przygotowanie do zajścia w ciążę - wiedza uczennic i studentek (doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Preparation for conception - the knowledge of the schoolgirls and students (preliminary report).
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 3, s. 315-3158
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
19/80
Autorzy: Dorota Huzarska, Jacek Antoni Piątkiewicz, Andrzej Szpak, Piotr Nowacki, Joanna Huzarska.
Tytuł oryginału: Specjalizacje w ochronie zdrowia dotyczące zawodów niemedycznych - regulacje prawne.
Tytuł angielski: Medical specialisations in health care concerning non-medical professions - legal regulations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 3, s. 334-340
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
20/80
Autorzy: Andrzej Bieganowski, Piotr Radziwon, Dariusz Średziński.
Tytuł oryginału: System zarządzania jakością (ISO 9001:2000) jako efektywne narzędzie w kierowaniu jednostkami służby krwi.
Tytuł angielski: Quality management system (ISO 9001:2000) as effective instrument of management of blood centre.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 1, s. 72-75
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
21/80
Autorzy: Katarzyna Sobolewska, Jacek Piątkiewicz, Andrzej Szpak, Dorota Huzarska.
Tytuł oryginału: Wiedza studentów ostatniego roku studiów niektórych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o prawach pacjenta.
Tytuł angielski: The knowledge of patient rights among the last year students of certain faculty programs at the Medical University of Bialystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 4, s. 406-411
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
22/80
Autorzy: Anna Sienkiewicz, Bożena Kulesza-Brończyk, Anna Kalisz, Bożena Dobrzycka, Sławomir Jerzy Terlikowski.
Tytuł oryginału: Współczesne trendy w opiece przedkoncepcyjnej.
Tytuł angielski: Modern trends in preconception care.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 3, s. 319-323
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
23/80
Autorzy: Agata Kulikowska, Danuta Czapska.
Tytuł oryginału: Zawartość wybranych biopierwiastków w całodziennej racji pokarmowej pielęgniarek.
Tytuł angielski: The contents of selected bioelements in a daily diet of nurses.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2008 : 118, 4, s. 442-447
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
24/80
Autorzy: Jacek A. Piątkiewicz, Andrzej Szpak, Dorota Huzarska.
Tytuł oryginału: Specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego - regulacje prawne.
Tytuł angielski: Specialization in the area of public health - legal regulations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2007 : 117 (2), s. 203-212
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
25/80
Autorzy: Sylwia Bartuś, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Tematyka promocji zdrowia w prasie lokalnej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Gazety Krakowskiej w latach 1999 i 2004
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2006 : 116, 4, s.664-666
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
26/80
Autorzy: Elżbieta Zajkowska, Ludmiła Marcinowicz.
Tytuł oryginału: Elementy satysfakcji zawodowej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Tytuł angielski: Elements of professional satisfaction among nurses of primary health care in Poland and the United States.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2005 : 115, 3, s. 274-278
Polskie słowa kluczowe: Satysfakcja zawodowa ; Pielęgniarki - psychologia ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Job satisfaction ; Nurses - psychology ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
27/80
Autorzy: Leszek Wdowiak, Krystyna Walkowska, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2005 : 115, 1, s. 105-107
Polskie słowa kluczowe: Ustawodawstwo lekarskie ; Ustawodawstwo farmaceutyczne ; Ustawodawstwo pielęgniarskie
Angielskie słowa kluczowe: Legislation, medical ; Legislation, pharmacy ; Legislation, nursing
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
28/80
Autorzy: Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Klapa, Jolanta Lewko, Irena Wrońska, Katarzyna Ostapowicz Van-Damme, Cecylia Łukaszuk, Barbara Jankowiak, Anna Bartoszewicz, Hanna Rolka, Anna Laskowska, Katarzyna Krajewska, Matylda Sierakowska, Agnieszka Szyszko-Perłowska.
Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w edukacji rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Tytuł angielski: The role of a nurse in education of families in difficult life situations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2005 : 115, 4, s. 528-531
Polskie słowa kluczowe: Rola pielęgniarki ; Edukacja pacjenta ; Pielęgniarki - psychologia ; Rodzina - psychologia ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Nurse's role ; Patient education ; Nurses - psychology ; Family - psychology ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
29/80
Autorzy: Michał Kamiński, Krystyna Syczewska-Weber, Andrzej Szpak, Katarzyna Witana, Leszek Wdowiak, Jolanta Szymańska.
Tytuł oryginału: Ewolucja opieki medycznej nad uczniem w środowisku nauczania w Polsce po 1999 r.
Tytuł angielski: Evolution of the school health care service in Poland after 1999.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2004 : 114, 2, s. 168-171
Polskie słowa kluczowe: Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną - trendy ; Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną - ekonomika ; Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną - statystyka i dane liczbowe ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: School health services - trends ; School health services - economics ; School health services - statistics & numerical data ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
30/80
Autorzy: Michał Kamiński, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Kontraktowanie i finansowanie świadczeń w aspekcie przewidywanych potrzeb zdrowotnych.
Tytuł angielski: Service contracting and financing in the aspect of expected health needs.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2004 : 114, 1, s. 12-17
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - leczenie ; Nowotwory - ekonomika ; Nowotwory - epidemiologia ; Zapotrzebowanie i popyt na usługi zdrowotne ; Koszty opieki zdrowotnej ; Opieka zdrowotna - ekonomika ; Koszty i analiza kosztów
Angielskie słowa kluczowe: Neoplasms - therapy ; Neoplasms - economics ; Neoplasms - epidemiology ; Health services needs and demand ; Health care costs ; Health services - economics ; Costs and cost analysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
31/80
Autorzy: Sylwia Bartuś, Jacek Sitko, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Public relations w publicznych i niepublicznych jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
Tytuł angielski: Public relations in public and private health service providers.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2004 : (114) 4, s. 478-482
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
32/80
Autorzy: Sylwia Bartuś, Barbara Bik, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Udział mediów w promocji zdrowia na przykładzie "Gazety Krakowskiej".
Tytuł angielski: The participation of the media ( Gazeta Krakowska) in healthcare promotion
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2004 : 114, 3, s. 342-345
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
33/80
Autorzy: Michał Kamiński, Katarzyna Witana, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Wpływ kontraktowania świadczeń zdrowotnych na opiekę okulistyczną.
Tytuł angielski: The influence of health service contracting on eye care.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2004 : 114, 2, s. 145-150
Polskie słowa kluczowe: Okulistyka - statystyka i dane liczbowe ; Choroby oka - statystyka i dane liczbowe ; Usunięcie zaćmy - ekonomika ; Usunięcie zaćmy - statystyka i dane liczbowe ; Koszty opieki zdrowotnej ; Koszty i analiza kosztów ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Ophthalmology - statistics & numerical data ; Eye diseases - statistics & numerical data ; Cataract extraction - economics ; Cataract extraction - statistics & numerical data ; Health care costs ; Costs and cost analysis ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
34/80
Autorzy: Ludmiła Marcinowicz, Agnieszka Borzuchowska, Ryszard Grębowski, Mikołaj Rybaczuk.
Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów. Część I. Ocena dostępności świadczeń pielęgniarek i położnych rodzinnych.
Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. Part I. Evaluation of the availability of services provided by home nurses and midwives.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2002 : T. 112, 1, s. 64-68
Polskie słowa kluczowe: Jakość opieki zdrowotnej ; Dostępność opieki zdrowotnej ; Pielęgniarki ; Położne
Angielskie słowa kluczowe: Quality of health care ; Health services accessibility ; Nurses ; Nurse midwives
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
35/80
Autorzy: Ludmiła Marcinowicz, Agnieszka Borzuchowska, Ryszard Grębowski, Mikołaj Rybaczuk.
Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów. Część II. Zadowolenie pacjentów z pielęgniarki i położnej rodzinnej.
Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. Part II. Patients' satisfaction with home nurses and midwives.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2002 : 112, 1, s. 69-72
Polskie słowa kluczowe: Jakość opieki zdrowotnej ; Zadowolenie pacjenta ; Pielęgniarki ; Położne
Angielskie słowa kluczowe: Quality of health care ; Patient satisfaction ; Nurses ; Nurse midwives
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
36/80
Autorzy: Medard M. Lech, Lucyna Ostrowska, Jan K[azimierz] Karczewski.
Tytuł oryginału: Badanie zakresu wiedzy położnych na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży.
Tytuł angielski: Study of midwives scope of knowledge concerning correct nutrition of pregnant woman.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2001 : 111, 4, s. 233-237
Polskie słowa kluczowe: Fizjologia żywienia ; Położne
Angielskie słowa kluczowe: Nutrition physiology ; Nurse midwives
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
37/80
Autorzy: Ludmiła Marcinowicz, Agnieszka Borzuchowska, Mirosława Stocka.
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w opinii lekarzy województwa podlaskiego.
Tytuł angielski: Functioning of primary health care in opinions of physicians from the Białystok Region.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2001 : 111, 2, s. 88-91
Polskie słowa kluczowe: Opieka zdrowotna podstawowa ; Reforma opieki zdrowotnej
Angielskie słowa kluczowe: Primary health care ; Health care reform
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
38/80
Autorzy: Ryszard Grębowski.
Tytuł oryginału: Recenzja książki: Lasota M., Rychlicka A., Ryś A., Stępień W. : Public relations w ochronie zdrowia. Kraków : Uniwersyteckie Wyd. Med. "Versalius" 2000.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 2001 : T. 111 nr 2, s. 138-139
Uwagi: Recenzja
Polskie słowa kluczowe: Ochrona zdrowia
Angielskie słowa kluczowe: Health care
Charakt. formalna: Inne
Język publikacji: POL
39/80
Autorzy: Jolanta Wilmańska.
Tytuł oryginału: Przyczyny upośledzenia sprawności życiowej osób starszych i ich uzależnienia od opiekunów.
Tytuł angielski: Causes of the persons life deterioration and their dependence from persons providing them care.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne,
Szczegóły: 1999 : T.109, 3, s. 101-105
Polskie słowa kluczowe: Osoby w wieku podeszłym ; Czynności codzienne ; Sprawności motoryczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
40/80
Autorzy: Piotr Jaroszewicz, Grzegorz (NoZ) Zalewski.
Tytuł oryginału: Psychosomatyka. Cz. 2. Współczesność.
Tytuł angielski: Psychosomatics. 2. Contemporaneousness.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne,
Szczegóły: 1999 : 109, 7-8, s. 270-275
Polskie słowa kluczowe: Psychosomatyka ; Historia XX wieku
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
41/80
Autorzy: Barbara Bień.
Tytuł oryginału: Społeczno-środowiskowe uwarunkowania starzenia się populacji.
Tytuł angielski: Socio-environmental conditioning of population aging.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1997 : T.107, 10, s. 273-276
Polskie słowa kluczowe: Starzenie się ; Czynniki społeczno-ekonomiczne ; Dynamika populacji
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
42/80
Autorzy: Marian Bielecki, Bożena Kin, Maciej Skrętek, Danuta Cynkier, Janusz Popko, Dariusz Kossakowski, Andrzej Szulecki.
Tytuł oryginału: Celowość badań profilaktycznych i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych stawów biodrowych noworodków.
Tytuł angielski: Purposefulness of prophylactic examinations and early diagnosis of developmental disturbances of newborns femoral joints.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1994 : T. 105 supl., s. 7-8 tab. bibliogr. 5 poz. sum.
Uwagi: Dni Medycyny Społecznej, Białystok 1993.
Polskie słowa kluczowe: Staw biodrowy - ultrasonografia ; Staw biodrowy - wady rozwojowe ; Zwichnięcie stawu biodrowego wrodzone - ultrasonografia ; Zwichnięcie stawu biodrowego wrodzone - profilaktyka ; Badania przesiewowe noworodków
Angielskie słowa kluczowe: Hip joint - ultrasonography ; Hip joint - abnormalities ; Hip dislocation, congenital - ultrasonography ; Hip dislocation, congenital - prevention & control ; Neonatal screening
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
43/80
Autorzy: Anna Kierklo.
Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz stomatologiczne świadczenia i potrzeby lecznicze u 35-44-letnich mieszkańców województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Dentition state, dental charges and therapeutic needs in 35-44-years old inhabitants of Białystok voivodship.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1994 : T.105 nr 12, s. 424-426 tab. bibliogr.16 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Stan jamy ustnej ; Uzębienie ; Zapotrzebowanie i popyt na usługi zdrowotne ; Dorośli
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology ; Oral health ; Dentition ; Health services needs and demand ; Adult
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
44/80
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Tadeusz Mirynowski, Wioletta Zagórska, Jacek Jakubowski, Elżbieta Ołdak.
Tytuł oryginału: Udział chorób zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgonów dzieci od 0 do 14 lat na terenie województwa białostockiego w latach 1987-1992.
Tytuł angielski: Participation of infectious and parasitic diseases in death causes of children aged from 0 to 14 years in the Province of Białystok in the years 1987-1992.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1994 : T.105 nr 1, s.9-11 tab.bibliogr.14 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby zakaźne - śmiertelność ; Choroby pasożytnicze - śmiertelność
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/80
Autorzy: Dariusz Kossakowski, Janusz Popko, Andrzej Szulecki, Marian Bielecki, Maciej Skrętek, Bożena Kin.
Tytuł oryginału: Ultrasonografia w badaniu profilaktycznym dysplazji stawów biodrowych.
Tytuł angielski: Ultrasonography in prophylactic examination of hips dysplasia.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1994 : T. 105 supl., s. 9-12 tab. wykr. bibliogr. 9 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Dni Medycyny Społecznej, Białystok 1993.
Polskie słowa kluczowe: Staw biodrowy - ultrasonografia ; Zwichnięcie stawu biodrowego wrodzone - ultrasonografia ; Zwichnięcie stawu biodrowego wrodzone - profilaktyka ; Zwichnięcie stawu biodrowego wrodzone - epidemiologia ; Badania przesiewowe noworodków
Angielskie słowa kluczowe: Hip joint - ultrasonography ; Hip dislocation, congenital - ultrasonography ; Hip dislocation, congenital - prevention & control ; Hip dislocation, congenital - epidemiology ; Neonatal screening
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
46/80
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Wioletta Zagórska, Elżbieta Ołdak, Tadeusz Mirynowski.
Tytuł oryginału: Zgony niemowląt z powodu chorób zakaźnych w latach 1987-1992 na terenie województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Deaths of infants from infectious diseases in the years 1987-1992 in the Province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1993 : 104, 11-12, s. 387-389
Polskie słowa kluczowe: Choroby zakaźne - śmiertelność ; Umieralność niemowląt
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
47/80
Autorzy: Ryszard Grębowski.
Tytuł oryginału: Promocja zdrowia ludzi starych w środowisku naturalnym.
Tytuł angielski: Health promotion of old people in natural environment.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1992 : 103, 6, s.335-340
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
48/80
Autorzy: Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Cukrowska, Teresa Witkowska, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Pogłębiony bilans zdrowia dzieci z Ośrodka Wczesnej Interwencji "Dać szansę" Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: In-depth health balance of children from the Early Intervention Centre "Give them a chance" of the Paediatric Clinical Hospital in Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1991 : 52, 2, s. 51-55
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/80
Autorzy: Ewa Stefańska-Sulik, Alla Niczyporuk.
Tytuł oryginału: Częstość występowania otyłości wśród studentów I roku Akademii Medycznej w Białymstoku studiujących w latach 1977-1986.
Tytuł angielski: Prevalence of obesity among first year students in the Medical Academy in Białystok studying in the years 1977-1986.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1989 : 100, 1, s. 20-24
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
50/80
Autorzy: Jan Truszkowski, Franciszek Taraszkiewicz, Maciej Kaczmarski, Jacek Skorochodzki.
Tytuł oryginału: Najczęstsze przyczyny niedoborów masy ciała u dzieci leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Dzieci w latach 1980-1986.
Tytuł angielski: The most frequent causes of body weight deficiency in children treated in the Paediatric Infectious Disease Hospital in the years 1980-1986.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1989 : 100, 6, s. 308-312
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
51/80
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Jerzy Siwiński, Barbara Andrukiewicz, Dorota Taraszkiewicz.
Tytuł oryginału: Udział chorób zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach zgonów dzieci od 1-14 lat w woj. białostockim w latach 1967-1986.
Tytuł angielski: The participation of infectious and parasitic diseases in the death causes of children aged 1 to 14 years in the province of Białystok in the years 1967-1986.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1989 : 100, 7-9, s. 353-359
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/80
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Barbara Andrukiewicz, Jerzy Siwiński, Dorota Taraszkiewicz.
Tytuł oryginału: Zgony niemowląt z powodu chorób zakaźnych w latach 1967-1986 na terenie województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Deaths of children from infectious diseases in the years 1967-1986 in the province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1989 : 100, 6, s. 297-302
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
53/80
Autorzy: Wojciech Pędich, Grażyna Gruszczyńska, Maria Załęska, Alina Szulecka.
Tytuł oryginału: Badanie stanu zdrowia i potrzeb socjalnych osób powyżej 70 roku życia w województwie białostockim.
Tytuł angielski: Studies on the health state and social demands of subjects aged over 70 years in the province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1982 : 93, 5-6, s. 215-221
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
54/80
Autorzy: Wojciech Pędich, Barbara Bień.
Tytuł oryginału: Warunki mieszkaniowe ludzi starych w dużym mieście w Polsce w porównaniu z innymi miastami Europy.
Tytuł angielski: Living conditions of elderly people in a big Polish city in relation to other European cities.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1982 : 93, 12, s. 549-554
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
55/80
Autorzy: Witold Lebensztejn, Helena Jackiewicz, Mikołaj Rybaczuk, Walenty Jabłoński.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne chorób układu nerwowego wśród stałych mieszkańców obwodu zapobiegawczo-leczniczego terenowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku w 1977 r.
Tytuł angielski: Epidemiological investigations of nervous system diseases in permanent population of an area of health care service in Białystok in 1977.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1980 : 91, 5, s. 281-291
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
56/80
Autorzy: Ryszard Grębowski, Alicja Kryszpiniuk.
Tytuł oryginału: Potrzeby i zachowania zdrowotne pracowników Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego.
Tytuł angielski: Needs and health behaviours of the workers of the Wood Processing Plant in Hajnówka.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1980 : 91, 4, s. 237-243
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
57/80
Autorzy: Zdzisław Korfel.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie techniki komputerowej do badań epidemiologicznych prowadzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zaspolonym.
Tytuł angielski: Computer technique used for epidemiological investigations conducted in a Province Integrated Hospital.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1980 : 91, 4, s. 231-236
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
58/80
Autorzy: Zdzisław Korfel, Maciej Łukaszewicz.
Tytuł oryginału: Zapalenie wyrostka robaczkowego w województwie białostockim.
Tytuł angielski: Appendictis in the province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1979 : 90, 3, s. 157-163
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
59/80
Autorzy: Stefan Soszka.
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty profilaktyki raka narządu rodnego kobiety w północno-wschodnim regionie Polski.
Tytuł angielski: Certain aspects of prevention of female genital cencer in North-Eastern Poland
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1977 : 88, 12, s. 757-761
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
60/80
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Potrzeby zdrowotne a polityka zdrowotna
Tytuł angielski: Health needs and the policy of health
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1977 : 88, 9, s. 547-557
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
61/80
Autorzy: Andrzej Cretti.
Tytuł oryginału: Umieralność kobiet w związku z ciążą, porodem i połogiem w województwie białostockim w latach 1954-1973.
Tytuł angielski: Mortality of women related to pregnancy, labour and puerperium in the former province of Białystok in 1954 to 1973.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1976 : 87, 9, s. 721-723
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
62/80
Autorzy: Zdzisław Korfel, Stanisław Sierko, Mieczysław Doroszko, Maciej Łukaszewicz.
Tytuł oryginału: Ekonomiczno-prawne podstawy hospitalizacji domowej.
Tytuł angielski: Economical and legal bases of the " hospitalization at home".
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1974 : 85, 5, s.471-477
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
63/80
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: O potrzebie badań nad polityką zdrowotną Polski Ludowej.
Tytuł angielski: On the necessity of investigations on health care policy of Polish People's Republic.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1974 : 85, 9, s.779-786
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
64/80
Autorzy: Tadeusz Borowski, Barbara Piłasiewicz, Jan Szafraniec, Tomasz Tołwiński.
Tytuł oryginału: Badania nad neurotycznością populacji wiejskiej województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Studies on neuroticism in rural population in province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1973 : 84, 4, s.307-310
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
65/80
Autorzy: Wanda Manikowska-Lesińska, Mieczysław Szymczak, Henryk Dąb, Anna Kornafel-Eljasz.
Tytuł oryginału: Ocena wyników środowiskowych badań serologicznych w woj.bialostockim.
Tytuł angielski: Evaluation of results of environmental serologic investigations in the provinance of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1972 : 83, 3, s.237-240
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
66/80
Autorzy: Stefan Soszka.
Tytuł oryginału: Sytuacja w zakresie położnictwa i ginekologii w Polsce.
Tytuł angielski: Situation in the status of obstetrics and gynaecology in Poland.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1972 : 83, 1, s.9-13
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
67/80
Autorzy: Bogdan Hoffmann, Tamara Popławska, Zenon Rudziński.
Tytuł oryginału: Urazowość dzieci szkolnych na terenie miasta i powiatu białostockiego w latach 1965-1969.
Tytuł angielski: Frequency of injuries in school children in the city and province of Białystok in the years 1965-1969.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1972 : 83, 4, s.301-306
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
68/80
Autorzy: Józef Musiatowicz.
Tytuł oryginału: Planowanie rodziny - prawo człowieka i potrzeba narodów.
Tytuł angielski: Family planning- right of the man and need of nations.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1971 : 82, 10, s.909-916
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
69/80
Autorzy: Anna Modzelewska-Ramotowska.
Tytuł oryginału: Ocena pracy Izby Porodowej w Prostkach.
Tytuł angielski: Evaluation of the work of labour ward in Prostki.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1968 : 79, 1, s. 57-62
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
70/80
Autorzy: Witold Stasiewicz.
Tytuł oryginału: Drogi i bezdroża szpitalnictwa województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Achievements and drawbacks of the hospital health service in the province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1967 : 18, 6, s. 639-642
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
71/80
Autorzy: Jakub Chlebowski.
Tytuł oryginału: Własne doświadczenie internisty w nauczaniu studentów Wydziału Lekarskiego AM.
Tytuł angielski: Own experiences of an internist in teaching students of the Medical Faculties.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1967 : 78, 9, s. 819-823
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
72/80
Autorzy: Jerzy Bowszyc, Stanisława Karpińska, Jarosław Suchorzewski.
Tytuł oryginału: Zachorowalność ludności wiejskiej w rejonie Suchowoli w roku 1964.
Tytuł angielski: Morbidity in the village population in the region of Suchowola in 1964.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1967 : 78, 4, s. 449-451
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
73/80
Autorzy: J. Boguszewska, M[aria] Witkowska.
Tytuł oryginału: Zawartość fluoru w wodach pitnych a stan zapróchniczenia zębów u młodzieży szkolnej miasta Białegostoku.
Tytuł angielski: Fluorine contents in drinking waters, and caries in school children of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1965, s. 259-263
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
74/80
Autorzy: J. Bartoszewski.
Tytuł oryginału: Pierwsze uwagi na temat opieki domowej nad psychicznie chorymi zorganizowanej przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Choroszczy.
Tytuł angielski: First observations concerning the home care of psychic patients organized by the State Hospital for Nervous nad Public Patients in Choroszcz.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1959 : 74, s.531-535
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/80
Autorzy: K. Modrzewska.
Tytuł oryginału: Umieralność dzieci na Półwispie Helskim w latach 1875-1954.
Tytuł angielski: Mortality rate among children of the Hel Peninsula.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1958 : 3, s. 214-245
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
76/80
Autorzy: Witold Stasiewicz.
Tytuł oryginału: Działalność katedr Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce.
Tytuł angielski: The activities of chairs of the Public Health Organization in Poland.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1957, s. 485-489
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
77/80
Autorzy: Witold Stasiewicz.
Tytuł oryginału: Organizacja działalności leczniczo-zapobiegawczej na wsi.
Tytuł angielski: The organization of the prophylaxis in country.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1957, s. 262-265
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
78/80
Autorzy: K. Modrzewska.
Tytuł oryginału: Umieralność z powodu chorób ciąży, porodu i połogu w Białymstoku w latach 1925-1945.
Tytuł angielski: Death rate due to the diseases of pregnancy, labor and puerperium in Białystok, in the years 1925-1945.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1957 : 3, s. 233-240
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
79/80
Autorzy: J. Karbowski.
Tytuł oryginału: Zagadnienie chorób tarczycy w województwie białostockim.
Tytuł angielski: Problem of thyroid diseases in the Białystok voivodeship.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1957, s. 517-519
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
80/80
Autorzy: Stanisław Legeżyński, Witold Stasiewicz.
Tytuł oryginału: Rola pracowni analityczno-bakteriologicznych w pracy lekarza w terenie.
Tytuł angielski: The role of analytic-bacteriologic laboratories in the physician's work at country.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1954 : 5, s. 395-399
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB